S/Y Eir sommertogt 2003 (Part 6)

The Broch in the Loch

I Lerwicks sydvestlige udkant, lige indenfor kysten til Brei Wick ligger the Loch of Clickimin.


På et lille næs, der skyder ud i søen, ligger et meget særpræget bygningsværk.

Det er Clickimin Broch.

Clickimin Broch er en forhistorisk bebyggelse og forsvarsværk med rødder tilbage i bronzealderen. Broch betyder bebyggelse eller bosted, og har gennem femtenhundrede år fungeret som befæstet bosættelse med mænd, kvinder, børn og husdyr. Stedet var dog forladt, da nordboerne kom over Nordsøen og bosatte sig i århundrederne op til vikingetiden.

Det er en mærkelig fornemmelse at gå her, hvor mennesker i en fjern fortid har arbejdet, levet og kæmpet for deres eksistens. Og den eneste viden, vi har om dem, er dette bygningsværk af groft tilhuggede sten, og så det arkæologerne kan få ud af de stumme fund. Dette er dog ikke hverken den eneste eller største broch på øerne, men alligevel dybt fascinerende, lidt på samme måde som da jeg for mange år siden oplevede Stonehenge i Sydengland.

.

Den følgende dag beslutter Karsten og jeg at vandre turen omkring The Knab, en pynt eller forbjerg med stor udsigt syd for Lerwick mellem Bressay Sound og Brei Wick.
Selv om vejret viser sig fra sin bedste side, er det ikke svært at forestille sig det enestående smukke kystlandskab også når stormen raser.

Nær havnen findes The Lodberries, ladestederne, hvor man i gammel tid sejlede varer ind med små både.
Der fortælles drabelige historier om smugleri og om hemmelige underjordiske lagerrum.

.....

Turen lægges også gennem den højtliggende del af byen, som er anlagt med en masse pittoreske gyder, de såkaldte "Closses", der alle fører ned til vandet og havnen.

.
På Fort Charlotte sluttes med en kølig pint of lager oppe ved kanonernes udsigt over sundet.

En munter oplevelse er den aften, vi er inviteret til middag på den danske coaster Opnør af Aabenraa, som sejler supply til fiskefarme i området. Vi får et herligt indblik i livet ombord hos skipperen Røde Kaj fra Ålborg, bedstemanden den store Ib og de to polske søfolk, som i mange år har arbejdet sammen.

Dagen efter afgår Eir mod Danmark.Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7

Home